Geografický informační systém

Řešení geografického informačního systému HSI com pro správce inženýrských sítí. Stavebnicový charakter systému umožňuje sestavit plně funkční systém pro společnosti bez rozdílu velikosti a požadavků na funkcionalitu.

Novinky

Zajímavá čísla

 
pracovníků našich zákazníků GIS
0
 
spravovaných odběrných míst našich zákazníků
0
 
let zkušeností
0
 
inženýrských sítí našich zákazníků
0 KM

Napsali o nás

U řešení GISu od společnosti HSI com s.r.o. pro společnost CHEVAK Cheb, a.s. oceňujeme, že se jedná o komplexní dodávku celého systému, tzn. nejen samotný systém GIS, ale i další navazující, a v dnešní době nepostradatelný, software a služby. Zejména jde o propojení na ZIS, kompletní vyjadřovací portál, správa stanovisek s dalším propojením či zpracování dokumentů státní správy. Velkou výhodou je variabilita dodávaného GIS a možnost upravovat systém dle našich potřeb a velmi si ceníme péče o zákazníka a konzultace. V CHEVAK Cheb, a.s. je GIS od HSI com s.r.o. nasazen více než 15 let a během této dlouhé doby se potvrdilo, že implementace tohoto řešení GIS bylo správné rozhodnutí.
Jiří Puffer
Vedoucí oddělení vodorozvoje
20. září 2018
Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. využívá řadu produktů od společnosti HSI com s.r.o. Plzeň. Od aplikace GeoMedia Professional, kde se editují a průběžně upřesňují data až po iGIS.NET, který slouží nejen zaměstnancům, ale také i projektantům. K nejvyužívanějším aplikacím či modulům GISu patří iGIS.WEB, Report.NET, archivační systém e-ARSYS, aplikace pro online prohlížení mapových podkladů iGISDroid pro Android či v poslední době velmi využívaná aplikace iStanoviska. Poslední společnou akcí bylo propojení GISu a systému pro hydrodynamické výpočty od společnosti DHI.
Marek Měchura
Správce GIS
9. listopadu 2018
Ve společnosti VODAK Humpolec, provozní organizaci nad infrastrukturním majetkem obcí, využíváme komplexních služeb, které poskytuje společnost HSI com Plzeň. Od geografického informačního systému, hlášení provozních událostí až po správu dokumentace. Jako další část rozvoje zapojíme v roce 2019 aplikaci iStanoviska, která vytvoří pěkný ucelený most mezi grafickou a dokumentovou částí systému HSI com.
Lukáš Malínek
Správce GIS
30. října 2018

Starají se o vás

Frantl_s
Ing. Václav Frantl
Ředitel společnosti

Ředitel společnosti HSI com s. r. o. Je jedním ze zakládajících členů společnosti a v oblasti správy dokumentace pracuje více než 20 let.

Janecek_s
MGR. Aleš Janeček
Vedoucí Oddělení informačních systémů

V oblasti document management systémů pracuje více než 15 let. Podílel se na všech etapách implementace systémů GIS a získané zkušenosti využívá v oblastech projektového řízení a integrace systémů.

Volf_s
Ing. Pavel Volf
Vedoucí Oddělení vývoje SW

Jako vedoucí oddělení vývoje HSI com s. r. o. zaštiťuje proces rozvoje systémů GIS. Získané zkušenosti využívá v posouzení možností návrhu a vývoje nových modulů a jejich implementace u zákazníků.

Halmes_s
Ing. Michal Halmeš
Senior programátor

Ve společnosti HSI com s. r. o. se podílí na vývoji systémů GIS a elektronické archivace a oběhu dokumentů. Znalosti získané v průběhu více než 15-ti let aplikuje při správě stávajících systémů a nových požadavků zákazníků.

cs_CZCzech