Věcná břemena

Provozovaný systém GIS, provozovaný v konkrétní organizaci je ve velké míře naplněn daty o provozované vodovodní a kanalizační síti. Veškerá potrubí a stoky vedou přes parcely různých vlastníků. Nabízená aplikace využívá informací ze systému GIS o poloze jednotlivých vedení a současně informací z ČUZK o přesných polohách jednotlivých parcel. Průnikem těchto dvou množin informací získává uživatel informaci o možných věcných břemenech. Nabízená aplikace je nástroj na zpracování, evidenci a následnou práci s těmito informacemi, jakými jsou např. věcná břemena, plochy, kde jsou účtovány srážkové vody, pozemky v majetku společnosti a plochy, kde jsou povoleny srážkové vody do kanalizace.

Nově je stávající aplikace iGIS.NET, rozšířena o možnost kreslení. Modul Věcná břemena slouží pro pořizování, editaci a správu věcných břemen a pro práci s plochami.
Václav Frantl
Ředitel společnosti

Mám zájem o toto řešení    Napište nám

    Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
    cs_CZCzech