iStanoviska

Produkt iStanoviska je určen jako nadstavba k aplikaci iGIS WEB. Tato aplikace výrazně zvyšuje efektivitu práce pracovníků oddělení zodpovědného za vystavování stanovisek, neboť poloautomatizuje celý proces. Současně snižuje počet osobních jednání s pracovníky, neboť část celého procesu jednání se žadatelem probíhá prostřednictvím internetu. Nasazení aplikace iStanoviska zefektivní dosavadní činnost pracovníků zodpovědných za zpracování vyjádření.

Aplikace iStanoviska řídí celý proces přihlášení, evidence a přidělení jednoznačného označení žádosti, registrace a následného předání žádosti o zpracování stanoviska k existenci vodovodní a kanalizační sítě v zadané lokalitě. Zpracování stanoviska zajistí dle zadaných šablon zákazníka.
Pavel Volf
Vedoucí oddělení vývoje

Systém pro správu vyjadřování, iStanoviska k existenci sítě (dále jen iStanoviska k ES) a iStanoviska k projektové dokumentaci (dále jen iStanoviska k PD), představuje soubor procesů, který probíhá jak na straně zpracovatele, tak na straně žadatele ve vzájemné vazbě, kdy jeden proces je vždy pokynem pro proces následující.

Mám zájem o toto řešení    Napište nám

    Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
    cs_CZCzech