Inovace GIS a CHVAK Domažlice

V průběhu března 2018 byla úspěšně provedena velká aktualizace prostředí GIS v Chodských vodárnách a kanalizacích a.s. v Domažlicích. Inovace proběhla současně se změnou hardware tak, aby se minimalizoval dopad na běžnou práci střediska GIS. Byla provedena migrace dat, uživatelského prostředí a uživatelé GIS plynule pokračují v systému, který důvěrně znají. Přechod na nejnovější technologie bude zajištěn bezproblémový chod celého systému i do dalších let.

Systém GIS ve vodárnách CHVAK a.s. se skládá ze tří hlavních částí. Na hlavním pracovišti se používají GeoMedia Advantage+ProjectGIS. Zde se data pořizují, zakreslují i editují. Druhé pracoviště, kde jsou instalována GeoMedia Essentials+EditGIS, slouží pro editaci dat a vyplňují se zde převážně údaje spojené s přípojnými místy, přes které je systém provázaný na zákaznický systém. Třetí část je systém iGIS v aktuální verzi 3.0, který zpřístupňuje data GIS všem pracovníkům CHVAK a.s. a v kterém lze prohlížet průběhy sítí, databázové údaje, vybrané údaje ze zákaznického systému, slouží i pracovníkům při vydávání stanovisek k existenci sítí a stanovisek k projektové dokumentace. Nově umožňuje například generování podélných profilů na kanalizaci nebo tvorbu a vizualizaci ochranných pásem.

 

 

 

cs_CZCzech