Využití dat GIS pro hydrodynamické výpočty ve VaK Hodonín

Současný svět je dynamické prostředí plné změn. Také z pohledu správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz. Takové změny se zrcadlí samozřejmě v práci s daty, ve způsobu jejich pořizování, formě uložení a především následného využití. Proto je nutné průběžně vylepšovat aplikace, systémy i celé technologie.
V rámci využívání dat geografického informačního systému je také více využívanou integrací napojení na systémy hydrodynamických výpočtů. Data GIS jsou využívána jako zdroj informací pro provádění výpočtů matematickým modelem a vytváření modelů kanalizační sítě.

V rámci projektu byly zabezpečeny kroky, kterou jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou integraci:
– nalezení komunikačního kanálu mezi systémem GIS a sotwarem hydrodynamických výpočtů
– konsolidace datových modelů obou systémů
– definice datových typů a jejich kompatibilita
– nastavení převodních můstků pro hodnoty číselníků
– čištění a transformace dat
– definice výměnného formátu dat
– definice rozsahu přenášených dat

Na základě požadavku jsme provedli společně se společnosti DHI, a. s. analýzu ověření možností propojení GIS řešení a matematického modelu MIKE URBAN (dále MU) ve VaK Hodonín a navrhli řešení realizace. V rámci projektu jsme provedli propojení systému GIS a nástrojů pro hydrodynamické výpočty, včetně přenosu dat a definování potřebných úprav struktury GIS s rozšířením datového modelu. Na zvoleném vzorku dat (obsahující všechny požadované objekty a situace) jsme vytvořili funkční integrační prostředí pro využití dat GIS pro hydrodynamické výpočty.

Výsledky pilotního projektu byly prezentovány a prokázali, že datový model a struktura systému GIS společnosti HSI com s.r.o. splňují všechny požadavky na integraci se softwarem hydrodynamických výpočtů.

 

cs_CZCzech