Propojení systému GIS a QI

Společnost CHEVAK a.s. Cheb se na nás obrátila s požadavkem o propojení provozovaných systémů a realizaci funkce popis odběrných míst. Z našeho pohledu šlo o rozšíření aplikace iGIS.NET o zobrazení odběrných míst v podobě kruhových výsečí, přičemž barevně jsou odlišené 4 služby – vodné/stočné/srážkové/likvidace a jejich kombinace. Import odběrných míst probíhá denně z dat exportovaných ze systému Qi (denní přírůstky), při importu se vloží vlastní odběrné místo a automaticky se napojí na nejbližší přípojku vody/kanalizace a místo vložení (souřadnice) se dohledá podle dat z RUIAN (předpokladem je správně vyplněná adresa odběrného místa). Napojení slouží pro provázání dat (pro další využití). Uživatel vazby nevidí. Oddělení GIS má možnost opravit napojení (přepojit v případě chybného určení nejbližší přípojky).

V iGISu je poté možnost zobrazení vybraných údajů o odběrném místě, přičemž v atributním menu se zobrazí číslo odběrného místa a jeho stav (ověřeno/zrušeno/služby), současně se zobrazí online vybraná data odběrného místa načtená pomocí webové služby přímo z Qi.

Rozsah položek je definovatelný a závisí na rozsahu informací z webové služby, oddělení GISu verifikuje nová odběrná místa a po potvrzení se změní grafická reprezentace. Odběrné místo má stav zrušeno v případě, že odběratel nemá aktuálně žádnou ze 4 služeb

Toto konkrétní využití informací ze dvou oddělených informačních systémů poskytuje velice přehledně požadované informace a současně zajišťuje zobrazování neustále aktuálních dat.

Propojení GISu a systému QI je realizováno v podobném rozsahu také ve společnosti VaK Vyškov a.s. U dalších zákazníků jsme realizovali tento typ integrace například se systémy Helios Green nebo Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision).

cs_CZCzech