GeoMedia 2023 se stávají novým základem GIS HSI com

Abychom zajistili, že váš geografický informační systém a stávající geografická data, budou neustále schopny nabízet nové funkce a vylepšení při zachování požadavků na možnosti integrace geografického informačního systému s dalšími podnikovými systémy, nepřetržitě sledujeme vývoj nových verzí programu GeoMedia.

GeoMedia úzce spolupracují s naší nadstavbou – Project GIS. To nás nutí sledovat změny v jednotlivých verzích a v případě potřeby vás informovat o nových možnostech. V letošním roce přichází společnost Hexagon s novou verzí aplikace GeoMedia 2023 (verze 16.8). Toto je informace, na kterou bychom vás chtěli upozornit.

Hlavním důvodem, který nás vede k přechodu na novou verzi, je stav podpory ze strany společnosti Hexagon, která pro vaši stávající verzi 2016 již není schopna zajistit kompatibilitu s aktuálními verzemi operačních systémů a zejména potom nejnovějším hardwarem. Verze 2016 nedokáže plně využít možnosti procesů Intel 12th Gen Intel® Core™ Processor Family a novější a naopak na počítačích s těmito procesory je verze GeoMedia 2016 výrazně pomalejší a nestabilní.

Další důvodem jsou nové funkce a vylepšení, které v průběhu minulých čtyř verzí byly doplněny do jednotlivých variant aplikace GeoMedia. Pokud jen zmíníme aktuální vylepšení v poslední verzi, jde o rozšíření podpory hydrodynamického modelování, více jak 500 nových EPSG kódů, možnost vytvářet interaktivní PDF soubory, integrace 3D komponenty LuciadCPillar, která umožňuje plynule přepínat mezi 2D a 3D bez nutnosti pořízení GeoMedia 3D nebo například funkce pro zobrazení a správu mračen bodů.

Export do AutoCAD nyní podporuje také verzi 2018. Zajímavostí je, že verze GeoMedia 2023 je poslední verzí, ve které bude možné provádět exporty do AutoCAD verzí R14, 2000, 2004, 2007, 2010 and 2013. Touto verzí podpora těchto formátů končí.

Samozřejmostí jsou opravy chyb, které zlepšují bezpečnost aplikace a práci s ní. Jen v poslední verzi je více jak 200 opravených chyb.

Proto pro verzi GeoMedia 2023 již v současné době dokončujeme upgrade nadstavby Projekt GIS, která zajistí, že přechod bude hladký a že vaše stávající geografická data budou zachována a kompatibilní s novou verzí aplikace. Z popsaných důvodů doporučujeme všem uživatelům našeho Gisu realizovat přechod na novou verzi, neboť bez podpory tvůrce sw, nejsme schopni zajistit trvalou podporu všech našich aplikací, které spolupracují s programem GeoMedia.

cs_CZCzech