Prezentace českých firem z vodohospodářského sektoru v Chorvatsku

Dne 6.3.2018 probehla v chorvatském Záhřebu konference v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí ČR – Prezentace českých vodohospodářských firem. Akce byla zaštítěna účastí pana velvyslance ČR RNDr. Vladimíra Zaváhala, ředitel sdružení SOVAK Ing. Oldřichem Vlasákem, zástupcem chorvatského Ministerstva ochrany životního prostředí a energetiky Elizabetou Kos a předsedou chorvatského sdružení Hrvatsko voda za zaštitu voda Dr.sc. Marou Pavelićem.

V rámci naší prezentace jsme představili zástupcům z oblastí vodovodů a kanalizací a jednotlivých měst společnost HSI com a ukázali možnosti našeho řešení geografického informačního systému a systému správy dokumetnace. Zejména variabilita systému GIS, jeho potenciál přístupu k informacím, možnosti integrace a napojení na další systémy byly v rámci prezentace kladně hodnoceny.
Věříme, že naše působení na chorvatském trhu pomáhá šíření dobrého jména nejen naší společnosti, ale také České republiky.

Zahreb2018

cs_CZCzech