Věcná břemena

Provozovaný systém GIS, provozovaný v konkrétní organizaci je ve velké míře naplněn daty o provozované vodovodní a kanalizační síti. Veškerá potrubí a stoky vedou přes parcely různých vlastníků. Nabízená aplikace využívá informací ze systému GIS o poloze jednotlivých vedení a současně informací z ČUZK o přesných polohách jednotlivých parcel. Průnikem těchto dvou množin informací získává uživatel informaci o možných věcných břemenech. Nabízená aplikace je nástroj na zpracování, evidenci a následnou práci s těmito informacemi, jakými jsou např. věcná břemena, plochy, kde jsou účtovány srážkové vody, pozemky v majetku společnosti a plochy, kde jsou povoleny srážkové vody do kanalizace.

Nově je stávající aplikace iGIS.NET, rozšířena o možnost kreslení. Modul Věcná břemena slouží pro pořizování, editaci a správu věcných břemen a pro práci s plochami.
Václav Frantl
Ředitel společnosti

Stručný popis funkcionality

Aplikace zajišťuje následující funkce:

 • Grafické zobrazení, resp. zákres věcných břemen, ploch, kde jsou účtovány srážkové vody, pozemky v majetku společnosti a plochy, kde jsou povoleny srážkové vody do kanalizace.
 • Grafika je průhledná, se silným orámováním. Jednotlivé plochy barevně rozlišeny.
 • Zobrazení needitovatelného zákresu vodovodní a kanalizační sítě
 • Zobrazení v systému iGIS.
 • Jednoduché atributové okno u každé plochy-obec, ulice, katastr, číslo smlouvy, číslo VB, povolené množství srážkových ploch, č.p., st.p.č., inventární číslo.
 • K jednotlivým plochám možnost přiřazovat přílohy (naskenované dokumenty).
 • Možnost exportu do Excelu a DGN.
 • Aparát pro zadávání a zobrazování dotazů.
 • Možnost importu souřadnic pro následné zakreslování.
 • Zakreslení věcného břemena (plochy) přímo v prostředí iGISu
 • Možnost editovat databázi
 • Import pomocných bodů ze seznamu souřadnic
 • Rozdělení věcných břemen podle typu (služebnost, srážkové plochy, rizikové plochy, …) a jejich grafické odlišení
 • Zobrazení každého typu zvlášť (zobrazení/skrytí/zobrazení podle měřítka)
 • Zobrazení počtu jednotlivých typů věcných břemen v legendě
 • Výpočet délky a počtu potrubí (a jejich částí), které se nacházejí pod vybranými věcnými břemeny, jejich export do Excelu včetně „dotčené“ délky potrubí

Popis řešení – rozšíření aplikace iGIS.NET

Aplikace iGIS.NET se dosud používá v rámci organizace pro prohlížení dat sítě, zakreslených na středisku GIS v programu GeoMedia Advantage. Je určena čistě k prohlížení bez možnosti editace dat, pracuje s kopií dat GIS a tím je zaručena i ochrana „ostrých“ dat GIS proti neúmyslnému poškození nebo editaci. Obsahuje pouze možnost kreslení poznámek (čáry, texty,…) do zvláštní vrstvy, která je oddělená od vlastních dat, případně vkládání poruch.

Věcná břemena se ukládají do databáze ve formátu GeoMedií. Je možné s nimi pracovat jako s ostatními objekty sítě, tzn. lze použít běžné funkce tisku, exportu, apod.  V prostředí iGISu se přístup k funkcím řídí uživatelskými právy. Kreslit a editovat věcná břemena mají možnost jen někteří uživatelé, ostatní mají možnost zobrazení a přístupu k databázovým údajům pouze pro čtení.

Mám zájem o toto řešeníNapište nám

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
cs_CZCzech
cs_CZCzech