Hostovaný GIS

Hostovaný GIS je služba, kterou nabízí společnost HSI com s.r.o. pro organizace, které nemohou, nebo nechtějí investovat do pořízení nutných programových nástrojů  Jak se můžete dočíst na dalších stránkách, za 25 let naší činnosti v oboru GIS pro vodárenské organizace, disponujeme stavebnicí jednotlivých modulů a aplikací, které v součtu nabízí stabilní a komplexní geografický informační systém. Jde o plně funkční systém pro správu inženýrských sítí, který však není nainstalován na počítači ve Vaší kanceláři, ale někde na internetové síti. Konkrétní umístění počítače, který Vám nabízí veškeré služby pro řešení problematiky GIS, není vůbec důležité.

Pro Vás je nejdůležitější informací internetová adresa, kde po přihlášení a ověření Vaší identity můžete okamžitě pracovat s Vaším systémem, který obsahuje Vaše data.

Nejprve bychom měli vysvětlit, co chápeme pod pojmem hostovaný geografický informační systém.

Jde o plně funkční systém pro správu inženýrských sítí, který však není nainstalován na počítači ve Vaší kanceláři, ale někde na internetové síti. Konkrétní umístění počítače, který Vám nabízí veškeré služby pro řešení problematiky GIS, není vůbec důležité. Pro Vás je nejdůležitější informací internetová adresa, kde po přihlášení a ověření Vaší identity můžete okamžitě pracovat s Vaším systémem, který obsahuje Vaše data.

Co je nutné udělat, aby přechozí text odpovídal realitě?

 1. Podepsat smlouvu o provozování systému Hostovaného GIS
 2. Provézt analýzu dat popisujících Vámi provozovanou inženýrskou síť.
 3. Realizovat naplnění GISu daty, které označíte jako aktuální.
 4. Vyškolit Vaše provozní pracovníky pro používání tohoto systému.
 5. Zahájit ověřovací provoz a ověřit požadovanou funkčnost systému.
 6. Po ukončení vyhodnotit ověřovací provoz a přejít do fáze trvalého provozování systému.
 7. Ze strany Vašich provozních pracovníků zajistit průběžnou zpětnou vazbu, která zajistí, že údaje odpovídající reálné síti budou průběžně aktualizovány v systému GIS a tudíž bude virtuální model vodovodní a kanalizační sítě v počítači odpovídat skutečnosti.
 8. Trvalá podpora dodavatele, HOT-LINE
 9. Průběžná aktualizace dat
 10. V následujících kapitolách jsou ve zkratce popsány SW technologie, které používáme pro vytvoření geografického informačního systému pro správu inženýrských sítí.

Na základě dosavadních zkušeností s tvorbou informačních systémů (dále jen IS) se dá postup zavedení Geografického informačního systému (GIS) v organizaci shrnout do následujících kroků:

 1. Analýza dostupných popisných dat
  1. Tato analýza slouží k seznámení se s prostředím zákazníka, ke sjednocení pojmů užívaných zákazníkem a řešitelem, k posouzení úrovně podkladů a stávajících dat. Současně je vyřešena logistika předávání podkladů, aby bylo možno postoupit do následující etapy projektu.
 2. Naplnění systému daty
  1. V této fázi se provádí nastavení provozních parametrů obecného GIS modelu, vložení databázových atributů včetně ověření funkčnosti na datech zákazníka.
 3. Školení uživatelů          
  1. Školení uživatelů spočívá v seznámení s aplikací iGIS.NET, která složí jako internetový portál pro přístup k datům uloženým v systému GIS. Tato aplikace byly vyvíjena s vědomím, že bude využívána především provozními pracovníky, takže její obsluha je velmi jednoduchá a u uživatelů je oblíbená. Délka školení je standardně 3 hodiny. Po absolvování tohoto školení mohou zaměstnanci okamžitě s tímto systémem pracovat.
 4. Ověřovací provoz
  1. V této fázi probíhá náběh IS do plánovaného rozsahu. Postupně se doplňují datové báze. Současně probíhá ověření funkčnosti systému. Uživatelé mohou tuto etapu využít k ověření znalostí ze školení uživatelů bez obav z nějakého poškození dat.
 5. Trvalý provoz informačního systému
  1. Po ukončení ověřovacího provozu a zapracování případných připomínek nastupuje fáze trvalého využívání informačního systému v každodenní vodárenské praxi. Jak z předchozího vyplývá, jde o nástroj pro spravování informací o vodárenské infrastruktuře, který však musí být nepřetržitě aktualizován, stejně tak jako provozovaná vodovodní síť. Každá oprava, výměna či rekonstrukce musí být zpětně zanesena do informačního systému. Toto je jednoznačnou podmínkou pro úspěšné provozování geografického informačního systému.
  2. Na oplátku pak máte k dispozici zdroj informací, který vám značně zjednoduší práci při připravování jakýchkoliv podkladů o provozované síti. Podle našich zkušeností existuje nepřeberná řada požadavků na zpracování různých výkazů od majitelů provozované infrastruktury, přes státní správu až po vodoprávní úřady. Pokud jde o standardizované požadavky, jsou součástí nabízeného řešení aplikace, které řeší výstup požadovaných dat takřka na jedno kliknutí. Pro nestandardní požadavky je k dispozici vyspělý dotazovací aparát, který veškeré požadavky zajistí.
  3. Do systému je možno navíc vkládat veškeré dokumenty nějak související s jednotlivými objekty spravované infrastruktury, takže následně jsou tyto dokumenty k dispozici i všem oprávněným uživatelům.

Dodavatel zajišťuje následující služby a činnosti:

v oblasti hostovaného serveru:

 • výkonný server, odpovídající nárokům hostovaného GISu a všem jeho aktivním připojením
 • dostatečný datový prostor pro umístění všech datových skladů nutných pro běh hostovaného GISu
 • vysokou internetovou konektivitu poskytovanou skupinou vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí v oblasti informačních technologií a komunikačních a datových sítí
 • pravidelné zálohování GIS dat zákazníka a všech konfigurací jeho hostovaného GISu

v oblasti hostovaného GISu

 • údržbu a kontrolu stávajících dat a napojení na další služby
 • přidání nových lokalit do seznamu zákazníka
 • zajištění aktuálnosti dat (např. dokreslení nově zaměřených řadů a objektů, editace jejich popisných údajů atd.) dle informací předaných zákazníkem
 • udržování platného seznamu uživatelů a jejich přístupových práv dle potřeb zákazníka
 • pravidelnou aktualizaci webového serveru
 • zabezpečení dat proti ztrátě a nedovolenému přístupu
 • podporu v případě problémů s instalací GIS klienta u zákazníka a jeho partnerů

Mám zájem o toto řešeníNapište nám

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.
cs_CZCzech
cs_CZCzech