Softwarová aplikace jako ochrana před povodní

Věříme, že každého, kdo má nemovitosti v blízkosti vodního toku zajímá, zda mu hrozí nebezpečí od stoupající hladiny vody, nebo může klidně spát. I mezi námi jsou majitelé nemovitostí, které ohrožují vodní toky. Proto jsme vytvořili aplikaci, která umí využívat volně dostupných dat na webu ČHMÚ a následně dokáže automaticky odeslat na předdefinované telefonní číslo SMS zprávu o hrozícím nebezpečí.

Pro správnou funkci využíváme údaje Hlásné a předpovědní povodňové služby pro dané měrné místo, které leží v okolí dotčené nemovitosti (a to po proudu, nebo i proti proudu toku). Po ověření skutečné výše hladiny v požadovaném místě a údaje z měrného místa, můžeme nadefinovat výšku hladiny, kdy je zapotřebí zaslat varovný email o dosažené hranici. Tím získá majitel čas pro provedení potřebných akcí (odvezení automobilu do bezpečí, uzavření otvorů před vodou a podobně)

Aplikaci provozujeme již rok, k plné spokojenosti uživatelů. V případě požadavku, jsme schopni zajistit rozesílání zpráv pro libovolné místo v ČR.

cs_CZCzech