Setkání členů České vodárenské asociace

Ve dnech 26. až 28. září 2023 proběhlo pravidelné setkání členů České vodárenské asociace, jejímž členem je i naše společnost HSI com s.r.o.

Setkání proběhlo v přátelském duchu, neboť většina členů je dlouhodobými partnery. Zúčastnil se i zástupce Czech Trade Promotion Agency, paní Petra Balladares.

V rámci programu se postupně představili zástupci nových členů, nebo zástupci společností, které rozšířili své portfolio činností. Což je hlavním cílem těchto setkání, neboť všichni členové se snaží o navázání úzké spolupráce pro stávající nebo budoucí obchodní případy.

Jako příklad spolupráce můžeme uvést oblast cílené spolupráce firem s výstupem do zahraničí, a to práce pro Českou rozvojovou agenturu. Příklad z letošního roku, i když jsme byli druzí…

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – Česká rozvojová agentura Sídlo Nerudova 3, 118 50 Praha 1 České rozvojové agentury Č. j. 282997/2022-ČRA Výzva v rámci dotačního programu „Podpora pracovních příležitostí v sektoru WASH pomocí kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR a Oromie“  CWA podala žádost. Projekt se zpracovával za účasti firem:  ASIO, ENVIPUR, Kubíček VHS, In-EKO, GEOtest, WOMBAT

V Bosně byl již dříve realizován projekt společností Geotest a Presskan System, za podpory CWA. Zapojení dalších firem z CWA je žádoucí podle jejich odborností a specializací.

Mezi jednotlivými členy vznikají synergické efekty spolupráce s výstupy jak pro tuzemský trh, tak pro zahraniční trhy. Byl spolupráce REKUPER – TECO, Geotest + firmy z CWA, GRYF hledá spolupráci s ASIO , VHS Kubíček spolupracuje s IN-EKO a další. V současnosti se připravují: akce PROPED ve spolupráci s MZV, chystá se podpůrná akce pro účastníky dubnové výstavy ASIAWATER 2024 v Kuala Lumpur.

cs_CZCzech