Mobilní aplikace AMSD/ÚHÚL

V rámci spolupráce s partnerem v oblasti geografických informačních systémů, společností Intergraph, Vám představujeme mobilní aplikace AMSD/SSL, kde se podílíme na činnostech vývoje a následné údržby.
Aplikace je určena pro zaměstnance odborné organizace ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, který je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky, a pro zaměstnance OSSL (orgán Státní správy lesů), kde správním orgánem lesů je nejen Ministerstvo zemědělství, ale i krajské a obecní úřady.

Aplikace AMSD/SSL je nativní android aplikace postavena na technologii Hexagon myVR, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány především údaje LHP/LHO (Lesní hospodářské osnovy/Lesní hospodářský plán) v režimu „on-line“ (s přímým internetovým připojením), nebo lze tyto údaje uložit do mobilu, resp. tabletu a pracovat s nimi v režimu „off-line“ (bez internetového připojení). Úředník státní státní správy lesů tak může mít v terénu k okamžité dispozici důležitá data o lesích ve svém správním obvodu.

Aplikace AMSD/SSL je vytvořena i s ohledem na potřebu získávání dalších informací, souvisejících s praktickou úřední činností.

Poskytuje především tyto možnosti:
a) prohlížení grafických dat:

 • některé lesnické mapy (porostní, obrysová a typologická mapa),
 • katastrální mapa (čísla a hranice parcel),
 • mapové vrstvy z IDC ÚHÚL a z jiných zdrojů (detekce těžeb, letecká, turistická, přehledová mapa)>
 • samostatná mapová vsrtva zákresů pořízených uživatelem v úloze (body, linie, plochy)

b) prohlížení alfanumerických dat nad mapami:

 • hospodářská kniha (zkrácená verze bez těžeb a návrhu zalesnění),
 • výpis z katastru nemovitostí (okres, obec, kat. území, č. parcely, výměra, druh pozemku, způsob využití, způsob ochrany, číslo LV, idenfitikace vlastníka)

c) zjišťování a sběru vlastních dat:

 • měření vzdáleností, nebo ploch a jejich obvodů,
 • zákresy jevů zjištěných v terénu v podobě bodlů, linií anebo ploch,
 • funkce GPS (zobrazení aktuální polohy zařízení a její využití pro tvorbu zákresů, navigace na vybranou lokalitu).

Jednotlivé mapové vrstvy jsou provázány s alfanumerickými daty vztaženými k jevům v mapě:

 • Porostní mapa pro LHP/LHO v prvním roce platnosti (ÚHÚL)
 • Obrysová mapa pro LHP/LHO v prvním rece platnosti (ÚHÚL)
 • Porostní mapa pro jeden LHC (zobrazení schváleného stavu – ÚHÚL)
 • Obrysová mapa pro jeden LHC (zobrazení schváleného stavu – ÚHÚL)
 • Porostní mapa (souvislé zobrazení – ÚHÚL)
 • Obrysová mapa (souvislé zobrazení – ÚHÚL)
 • Katastrální mapa (ČÚZK)
 • Zákresy (vrstva zákresů pořízených uživatelem zařízení)

Údaje o JPRL zobrazené v mapě je možné zobrazit formou hospodářské knihy (lesnické mapy jsou interaktivní). Výpis z katastru nemovitostí je pak zobrazován ve standardizované formě.

Mezi ostatní mapové vrstvy poskytující další informace pro úřední činnost, nebo usnadňující orientaci v území patří:

 • Holiny (zcela nová vrstva detekující holiny, získaná z rozdílů leteckých snímků – ÚHÚL)
 • Typologická mapa (mapa LT – ÚHÚL)
 • Ortofoto mapa (letecká mapa – cuzk.cz)
 • Turistická mapa (mapy.cz)
 • Přehledová mapa ČR (mapy.cz)

Aplikace obsahuje další funkce, jako např. nástroje JPRL, možnost uložení vybraných lokalit, nástroje měření, oměrek, redlinu či napojení na datové údaje hospodářských knih nebo výpis z KN.

cs_CZCzech