Ověření přesnosti měření technologií GNSS pomocí TRIMBLE CATALYST

V rámci řešení zlepšení metodiky měření stávajícího potrubí jsme pro našeho zákazníka provedli ověření přesnosti měření sestavou Trimble Catalyst s použitím různých měřických softwarů (Trimble Penmap, MapIt GIS)

Třemi různými metodami jsme zaměřili 39 identických bodů na průběhu vodovodního potrubí a porovnali výsledky. Pro nezávislé ověření přesnosti byl zaměřen geodetický zhušťovací bod blízko měřené lokality.

  • První metoda měření využívá sestavu Trimble Catalyst DA2 ve spojení se softwarem Trimble Penmap a korekcemi s centimetrovou přesností od Trimble. Výstupem byly souřadnice bodů v JTSK.
  • Druhá metoda využívá sestavu Trimble Catalyst DA1 se softwarem MapIt Pro (pro vlastní měření) a aplikací Trimble Mobile Manager (řeší spojení s anténou a korekce). Tato sestava pracuje taktéž s korekcemi s centimetrovou přesností od Trimble. Výstupem byly souřadnice bodů v JTSK, vyexportované přímo z MapIt Pro.
  • Třetí metoda byla testována na obou zařízeních (Trimble Catalyst DA1 i Trimble Catalyst DA2) a používá software MapIt GIS a Trimble Mobile Manager s centimetrovými korekcemi od Trimble. Výstupem však tentokrát byly souřadnice bodů ve WGS 84, pro které proběhla transformace do JTSK dle Geoportálu ČÚZK.

Jako nejpřesnější variantou měření se ukázala být 1. metoda – kombinace sestavy Trimble Catalyst se softwarem Trimble Penmap (3. třída přesnosti).

Body zaměřené 2. metodou (MapIt Pro a export souřadnic přímo do JTSK) byly v průměru o 92 cm posunuté vůči bodům zaměřeným 1. metodou. Tento postup se tedy ukázal jako nevyhovující.

Body zaměřené 3. metodou (MapIt GIS a ruční transformace souřadnic z WGS 84 do JTSK) vykazovaly na obou přístrojích stejné odchylky. Posun vůči bodům zaměřeným 1. metodou je tady v průměru 31 cm.

Výsledky porovnání všech metod pomohly objasnit stávající situaci. Díky tomu teď můžeme upravit metodiku měření a zpracování dat a získat tak lepší přesnost dat GIS.

cs_CZCzech