Využití dat GIS pro hydrodynamické výpočty ve VaK Vyškov

Jelikož je současný svět dynamické prostředí plné změn a také u správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz, dochází ke změnám jak v práci s daty, tak ve způsobu jejich pořizování a zejména následného využití.

V rámci využívání dat geografického informačního systému je také více využívanou integrací napojení na systémy hydrodynamických výpočtů. Data GIS jsou využívána jako zdroj informací pro provádění výpočtů matematickým modelem a vytváření modelů vodovodní a kanalizační sítě.

Na základě požadavku VaK Vyškov jsme provedli společně se společnosti DHI, a. s. analýzu ověření možností propojení GIS řešení a matematického modelu MIKE URBAN (dále MU) ve VaK Vyškov a navrhli řešení realizace. V rámci projektu jsme provedli propojení systému GIS a nástrojů pro hydrodynamické výpočty, včetně přenosu dat a definování potřebných úprav struktury GIS s rozšířením datového modelu. Na zvoleném vzorku dat (obsahujícím všechny požadované objekty a situace) jsme vytvořili funkční integrační prostředí pro využití dat GIS pro hydrodynamické výpočty.

V rámci projektu byly zabezpečeny kroky, kterou jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou integraci:
– nalezení komunikačního kanálu mezi systémem GIS a softwarem hydrodynamických výpočtů
– konsolidace datových modelů obou systémů
– definice datových typů a jejich kompatibilita
– nastavení převodních můstků pro hodnoty číselníků
– čištění a transformace dat
– definice výměnného formátu dat
– definice rozsahu přenášených dat

Výsledky pilotního projektu byly prezentovány a prokázaly, že datový model a struktura systému GIS společnosti HSI com s.r.o. splňují všechny požadavky na integraci se softwarem hydrodynamických výpočtů.

cs_CZCzech