Novela zákona č. 47/2020 Sb. dává prostor připravit funkční DTM krajů

V nejbližší době vyjde ve Sbírce zákonů novela zákona č. 47/2020 Sb., která odkládá spuštění DTM krajů o rok, kraje musí spustit DTM do 30. 6. 2024. Pro období od 1.7.2023 do 30.6.2024 schválila Koordinační rada správců digitální mapy veřejné správy (DMVS) a digitální technické mapy harmonogram a etapy zahájení provozu informačních systémů DTM krajů v následující podobě:

  • leden 2020         vstoupila v platnost novela Zeměměřického zákona
  • srpen 2020         vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele IS DMVS
  • 6.10.2020           vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o digitální technické mapě kraje
  • červen 2023       vybudování IS DMVS – implementace funkcí v jednotlivých etapách
  • 1.6.2023             zahájení registrace vlastníků, správců a provozovatelů DTI v IS DMVS
  • 1.7.2023             produkční provoz IS DMVS, testovací provoz IS DTM krajů
  • 1.1.2024             pilotní provoz IS DTM krajů, postupné připojování vlastníků, správců a provozovatelů DTI
  • 1.7.2024             produkční provoz IS DTM krajů

Co z toho vyplývá pro společnosti vodovodů a kanalizací? Jako organizace VSP (vlastníci, správci a provozovatelé) budou od června 2023 obesíláni a vyzýváni k provedení aktivace registru, tzn. činnosti, která představuje primární zaregistrování organizace statutární orgánem do registru subjektů.

Jako další krok se organizace rozhodne, kdo bude editorem, tzn. tím, kdo bude zajišťovat aktualizaci dat na základě změn v primárním softwaru spravujícím data dopravní a technické infrastruktury (DTI). Za aktualizaci dat základní prostorové situace (ZPS) nese odpovědnost krajský úřad, za data dopravní a technické infrastruktury jejich vlastníci. Vlastníci DTI mohou odpovědnost za aktualizaci přenést na správce či provozovatele sítí, kteří nadále mohou tuto povinnost přenést na jím zvoleného editora.

Objekty DTI jsou aktualizovány tzv. editory, tj. subjekty, které pro vlastníky, nebo vlastníkem pověřené správce nebo provozovatele DTI vykonávají správu dat. Editoři DTI přenáší aktualizační podklady v jednotném výměnném formátu (JVF) do DTM kraje prostřednictvím webových služeb vystavených na rozhraní IS DMVS. Editoři DTI musí disponovat odpovídajícím technickým vybavením umožňujícím tuto editaci provádět.

Jak to vypadá s JVF neboli jednotným výměnným formátem? V současné době se používá v integračním (testovacím) provozu verze 1.4.2.1. Dle rámcového harmonogramu klíčových kroků při budování IS DMVS bude první ostrá verze 1.4.4 připravena v dubnu 2024. Do té doby budou připraveny verze pro aktualizace ZPS (1.4.2.2) a DTI (1.4.3) na produkčním prostředí.

Kdy mohou správci inženýrských sítí začít plnohodnotně testovat svá data pro DTM? Odpověď je jednoduchá, nejprve se musí  k systému IS DMVS připojit a začít komunikovat DTM odpovídajícího kraje. Do té doby je veškerá komunikace tvořena pouze tzv. mocky, tzn. připravenými odpověďmi na jednotlivé dotazy odeslaných webovými službami ČÚZK. Dle harmonogramu mají povinnost se jednotlivé kraje připojit k IS DMVS v průběhu druhé poloviny 2023. 1.1.2024 bude spuštěn pilotní provoz IS DTM a IS DMVS a bude umožněno postupné připojování správců/vlastníků/provozovatelů TI.

V druhé polovině letošního roku bude tedy prostor sestavit rozhraní pro komunikaci s webovými službami IS DMVS, které budou zajišťovat aktualizaci dat jednotlivých správců. Současně budou připravena migrační pravidla pro automatizovanou tvorbu výměnného formátu JVF. Společným cílem se tedy stává konec letošního roku, předpokládaného termínu spuštění pilotního provozu jak informačního systému DMVS, tak aplikačního vybavení na straně správců inženýrských sítí.

Společnost HSI com je připravena zajistit pro správce inženýrských sítí kompletní služby pro zajištění všech povinností VSP vyplývajících ze zákona č. 47/2020 Sb., od vytvoření migračních pravidel, přes vytvoření JVF až po komunikaci se systémem IS DMVS, což znamená zajištění celého procesu aktualizace dat.

cs_CZCzech