Nová verze aplikace EVIS

Od první implementace systému EVIS, systému pro evidenci investičních akcí, uplynulo na podzim loňského roku právě 10 let. Od té doby prošel systém postupnou inovací zejména v oblasti struktury databázových atributů a možností integrace.

Na základě požadavků zákazníků jsme na začátku letošního roku připravili novou verzi systému EVIS, která reflektuje na zvýšené nároky možnosti zápisu informací k jednotlivým akcí a jejich následné provázání se systémem GIS a elektronickým archivačním systémem e-ARSYS.

EVIS je nástroj pro evidenci činností spojených s realizací investičních akcí a evidencí majetkoprávních vztahů k infrastruktuře správce inženýrských sítí. Každá organizační složka vstupuje do procesu investičních akcí v jiné etapě a s jinými úkoly. Evidence jednotlivých etap dává kompletní přehled o aktuálním stavu investičních akcí a omezuje možnost vzniku chyby. Tyto údaje jsou dostupné nepřetržitě pro všechny odpovědné pracovníky. Tím je zajištěna vzájemná kontrola.  Systém EVIS těchto vazeb využívá pro evidenci a hlídání úkolů jednotlivých oddělení a pro automatickou kontrolu validity dat. Související dokumentaci lze pomocí archivačního systému e-ARSYS zpřístupnit v EVISu a získat tak jedinečný zdroj informací s přístupem k požadované smlouvě, vyjádření či rozhodnutí. Systém je výhodné propojit se systémem GIS a tak zajistit provázání na polohopisné informace.

 

cs_CZCzech