Projekt č. : CZ.01.01.02/0.0/0.0/ 17_107/0012396

Společnost HSI com s.r.o. ve spolupráci s VÚGTK, v. v. č. Zdiby a společností ENEX GROUP s.r.o. zdárně řeší  projekt „Efektivní postupy tvorby výkresové dokumentace stávajících staveb“. Projekt byl zařazen do programu Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Jde o ověření možnosti využití skenovaných dat z vybraných objektů (budov) pro zpracování dokumentace k těmto stavbám. Výhled použití je všude tam, kde stojí budova (někdy i sto let) a majitel potřebuje co nejrychleji pořídit stavební dokumentaci pro připravovanou rekonstrukci.

V tomto momentě přichází na řadu uvedená technologie. Pomocí skeneru se pořídí otisk objektu v podobě mračna bodů, a to uvnitř i zvenčí. Následným využitím specializovaného SW dojde ke zpracování mračen skenovaných bodů s cílem převedení do vektorové podoby a usazení do souřadnic.

Takto předzpracovaná data jsou následně vložena do databázové struktury, která umožní již vytvoření 2D a 3D virtuálních modelů daného objektu. Zde je možno využít zpracovaná data pro tvorbu stavební dokumentace ve 2D, případně 3D data využít pro vizualizaci vlastního objektu. Prostřednictvím vizualizace je možné zvažovat varianty úprav budovy, hledat možnosti pro umístění předmětů v interiéru, či řešit další požadované úkoly.

Po prvním roce projektu, máme za sebou analýzu možných problémů a tvorbu datového modelu předzpracovaných dat. V rámci projektu proběhlo ověření na naskenovaných datech vybraných objektů.

cs_CZCzech